Regulamin

 

RealCoolDeal działa w imieniu Native Orange Products

Tożsamość

Nazwa firmy: Native Orange Products

Adres biura: Zuiderplein 4, 8911 AJ Leeuwarden, Holandia

Adres magazynu: Peizerweg 97, 9727 AJ Groningen, Holandia

Adres e-mail: info@realcooldeal.nl

Numer Izby Handlowej: 84280778

NIP: NL863158080B01

Ceny i informacje

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT i podlegają oczywistym błędom programistycznym i pisarskim. Nie ponosimy odpowiedzialności za odchylenia (kolorystyczne) wynikające z jakości ekranu. Ceny zawierają koszty przesyłki, o ile nie podano inaczej. W przypadku naliczenia kosztów wysyłki zostanie to wyraźnie zgłoszone w odpowiednim czasie i przed zawarciem umowy.

Wykonanie umowy

Strona internetowa wyraźnie opisuje, w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy, w jaki sposób i w jakim terminie nastąpi dostawa. Dostawa odbywa się w każdym przypadku w ciągu 30 dni. Jeśli towary nie są (na czas) dostępne, zostaniesz o tym powiadomiony. W takim przypadku możesz zgodzić się na nowy termin dostawy lub oferowaną alternatywę albo możesz rozwiązać umowę bezpłatnie.

Prawo odstąpienia od umowy

Po otrzymaniu towaru przez Ciebie (lub inną osobę za Ciebie) możesz w ciągu 30 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (patrz Załącznik 1 poniżej), ale nie jesteś do tego zobowiązany. Aby ocenić towar, możesz go przetestować jak w sklepie stacjonarnym. Jeśli ocena wykracza poza to, co jest do tego konieczne, ponosisz odpowiedzialność za jakąkolwiek utratę wartości, która może wyniknąć. Jeśli się do tego zastosujesz, natychmiast i w ciągu 14 dni otrzymasz pełną cenę zakupu, w tym wszelkie koszty wysyłki przesyłki wychodzącej. Po otrzymaniu powiadomienia o odstąpieniu należy zwrócić nam towar w ciągu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywają Państwo.

Zapłata 

Płatności należy dokonać zgodnie z procedurą zamówienia i dowolną metodą płatności wskazaną na stronie. Jeśli nie wywiążesz się z obowiązku zapłaty, powiadomimy Cię o tym i będziesz mieć 14 dni na wywiązanie się z obowiązku zapłaty. Jeśli płatność nie zostanie dokonana w tym 14-dniowym terminie, jesteś winien ustawowe odsetki od należnej kwoty, a my jesteśmy uprawnieni do naliczenia poniesionych pozasądowych kosztów windykacji.

Gwarancja i zgodność

Z nami masz prawo do gwarancji prawnej. Gwarantujemy, że towary spełniają podane specyfikacje i wymagania jakościowe, których możesz się spodziewać.

Uskarżanie się

Jeśli masz reklamację, poinformuj nas o tym jak najszybciej (patrz dane kontaktowe powyżej). Rozpatrzymy Twoją reklamację tak szybko, jak to możliwe, a merytoryczną odpowiedź otrzymasz w każdym przypadku w ciągu 14 dni. Jeśli nie jesteś zadowolony z rozpatrzenia Twojej skargi, możesz ją również złożyć za pośrednictwem Europejskiej Platformy ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Postanowienia końcowe

Do umowy stosuje się prawo holenderskie. Ten wybór prawa nie ma wpływu na ochronę, z której korzystasz na mocy bezwzględnie obowiązującego prawa Twojego miejsca zamieszkania. O ile bezwzględnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie spory, które mogą wyniknąć w wyniku umowy z Tobą, będą kierowane do właściwego sądu holenderskiego w okręgu, w którym się znajdujemy.

Właśnie dodano do Twojej listy życzeń:
Dodałeś ten produkt do koszyka: